Športový klub polície Prešov

Čo vieme urobiť ...

Široká škála prác pod vodnou hladinou :

  • Priezkumné práce pod vodou, odber vzoriek vody a dna, mapovanie profilu dna - nákresy
  • Revízie nádrží a zariadení
  • Revízie tunelov a stavieb pod hladinou
  • Vyhľadávanie a vyťahovanie predmetov a osôb
  • Montáž a demontáž zariadení pod vodou
  • Mechanicné odstránenie nánosov a nečistot MVE /uzávery, turbíny a iné./
  • Prieniky do uzatvorených priestorov
  • Foto a video dokumentácia spod hladiny
  • Možnosť použitia 4m člna s motorom

Realizované projekty :

bottom corner