Športový klub polície Prešov

Vyčistenie vodiacích drážok pre ponorné vráta MVE Stará Ľubovňa


Popis prác : Zbavenie 0,5 m nánosu nečistot /nánosy a konáre po povodni/ vo vodiacich drážkach pre ponorné vráta
Hĺbka : 0,5 - 2 m
Teplota vody : 12 °C
Viditeľnosť : 0 m
Termín : máj 2014

mve mve mvemve

bottom corner