Športový klub polície PrešovMOTTO NAŠEJ ŠKOLY : Nepredávame certifikácie, ale naučíme Vás bezpečne potápať ...

REKREAČNÉ KURZY

banner


OWD - Základný kurz potápania na otvorenej vode do max. hĺbky 21 m.
AOWD - Kurz pokročilého potápania na otvorenej vode do max. hĺbky 27m.
Medic first aid - Prvá pomoc pre potápačov
Rescue Diver - Potápač záchrannar
Deep Diver - Kurz potápania so vzduchom do max. hĺbky 39 m.
Dive Master - Majster potápania / Sprievodca potápačovTECHNICKÉ KURZY
banner

Nitrox Diver - Kurz v ktorom sa naučíš správne a bezpečne používať zmesi plynov s vyšším obsahom kyslíka (21%-40% O2
Advanced Nitrox Diver - Pokročilý kurz v ktorom sa naučíš správne a bezpečne používať zmesi plynov obsahom kyslíka od 21% do 100% O2


OWD
OPEN WATER DIVER

Potápač na otvorenej vode

Cieľ :

Tento základný kurz ponúka zrozumiteľný výcvik všetkým, ktorí sa chcú stať potápačmi. Zdôrazňuje zručnosti a znalosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa človek stal bezpečným potápačom a rozvinul zmysel pre sebaistotu a zodpovednosť pri odhaľovaní podvodného sveta.
Po úspešnom absolvovaní kurzu získaš nástenný diplom a medzinárodnú certifikačnú kartu IANTD, ktorá ťa oprávňuje potápať sa na celom svete do max. hĺbky 21 m. Tento kurz je možné kombinovať s kurzom Basic Nitrox.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
 • Plavecká spôsobilosť
 • Prehlásenie o zdravotnom stave
Program kurzu :
 • 6 Teoretických lekcií
 • 4 Bazénové lekcie
 • 4 Ponory na otvorenej vode /min. 80 min na dne/

Teoretický blok :

 • Kapitola 1 :
  • Úvod do základov potápania

 • Kapitola 2 :
  • Ľudské telo pod vodou - fyzika tlakov
  • Ľudské telo pod vodou - fyziológia potápania

 • Kapitola 3 :
  • Potápačská výstroj
  • Údržba výstroje
  • Špeciálne potápanie

 • Kapitola 4 :
  • Plánovanie ponoru
  • Vztlak
  • Potápačské tabuľky
  • Potápačské počítače
  • Potápačské prostredie

 • Kapitola 5 :
  • Potápačské problémy a zranenia - sebapoznanie a odhad vlastných hraníc, pochopenie a prijatie rizika
  • Potápačské problémy a zranenia - všeobecné poznatky, riešenie stresu, prevencia pred stresom
  • Potápačské problémy a zranenia - menežment úrazov, prvá pomoc

 • Kapitola 6 :
  • Po OWD kurze - ďalšie vzdelávanie
  • Po OWD kurze - posledné myšlienky

Späť na prehľad kurzov

AOWD
ADVANCED OPEN WATER DIVER

Pokročilý potápač na otvorenej vode

Cieľ :

Tento stredne pokročilý kurz ponúka certifikovanému OWD/Junior OWD/ potápačovi rozšírenie zdatnosti vo vode a získať pod dohľadom viac praktických skúseností. Kvalifikuje potápača potápať sa do max. hĺbky 30 m.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 12 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
 • Kvalifikácia OWD alebo ekvivalent
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Program kurzu :

 • 6 Teoretických lekcií
 • 1 Bazénová lekcia
 • 4 - 7 Ponorov na otvorenej vode /min. 120 min na dne/
  • Hĺbkové potápanie
  • Nočné potápanie
  • Navigácia pod vodou
  • Vypúšťanie dekompresnej bóje
 • Voliteľný ponor
  • Multilevel potápanie (Viac-úrovňové)
  • Potápanie v suchom obleku
  • Práca s bubnom

Späť na prehľad kurzov

Rescue Diver

Potápač záchranár

Cieľ :

Tento pokročilý kurz ponúka rozšírenie zdatnosti a zbehlosti v záchrane seba a druhého potápača.
Po úspešnom absolvovaní kurzu získaš nástenný diplom a medzinárodnú certifikačnú kartu IANTD Rescue diver, ktorá ťa oprávňuje potápať sa na celom svete.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 18 rokov
 • Kvalifikácia AOWD a MFA
 • Min. 10 registrovaných ponorov
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Program kurzu :

 • 6 Teoretických lekcií
 • 4 Ponory na otvorenej vode

Späť na prehľad kurzov

Dive Master

Majster potápania - Potápačský sprievodca

Cieľ : Tento kurz ponúka certifikovanému Rescue Diver potápačovi zodpovedný výcvik pre jeho zaradenia sa do sveta profesionálneho potápania.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 18 rokov
 • Kvalifikácia Rescue Diver + MFA + Deep diver + Adv. EANx ekvivalent
 • Min. 50 registrovaných ponorov
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Späť na prehľad kurzov

Deep Diver

Hĺbkový potápač so vzduchom

Cieľ :

Cieľom tohto technického kurzu je viesť certifikovaného AOWD potápača k zodpovednému potápaniu sa so vzduchom do hĺbok do 39 m. Cvičí potápača v zručnosti, chovaní, teórií a plánovaní hĺbkových ponorov. Je vhodné ho vyučovať spolu s Nitroxovými kurzami.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 18 rokov
 • Kvalifikácia AOWD alebo ekvivalent
 • Min. 30 registrovaných ponorov
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Späť na prehľad kurzov

Nitrox Diver

Nitroxový potápač (21% - 40% O2)

Cieľ :

Tento technický kurz ponúka športovým potápačom bezpečnejšie dýchacie médium, s ktorým si lepšie užijú ponory v rozmedzí 12-39 m.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 12 rokov
 • Certifikácia min. OWD
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Späť na prehľad kurzov

Advanced Nitrox Diver

Pokročilý Nitroxový potápač (21% - 100% O2)

Cieľ :

Technický kurz je navrhnutý tak, aby ďalej rozvíjal a rozširoval poznatky potápača v používaní Nitroxových dýchacích zmesí s obsahom O2 až do 100%.

Vstupné podmienky :

 • Vek min. 15 rokov
 • Certifikácia Nitrox Diver
 • Prehlásenie o zdravotnom stave

Späť na prehľad kurzov

bottom corner