Športový klub polície Prešov

Tu nájdeš popisy lokalít, na ktorých sa potápame :SLOVENSKO

Domaša

Domaša Jedná sa o vodnú nádrž, ktorá sa nachádza v okrese Vranov nad Topľou (štátna cesta č.557). Vznikla zaplavením údolia medzi dedinami Valkov, Kelča, Trepec, Dobrá nad Ondavou a Veľká Domaša vodami rieky Ondava. Max. prev. hladina je 162,4 m n.m. a max. vodný objem je 166,5 mil. m3. Od Tulčíka je to 40km.
Flóra : Dno je prevažne ílovito-bahnité bez významného porastu vodných rastlín. Najviac rastlín je okolo brehov do hĺbky 3-4 m. Dno sa mierne zvažuje a je málo členité. Domaša-Kelča
Domaša Fauna : Slávka jedlá, ostriež, šťuka, zubáč, plotica, kapor, sumček americký, sumec, úhor a ďalšie druhy sladkovodných rýb.

Potápanie : Priemerná viditeľnosť je 2-5 m, v letných mesiacoch aj menej.

Lokalita Trepec : Zaujímavé potápanie je pod kostolíkom na pravej strane, kde sú ešte pozostatky domov. K videniu sú tam  zborené základy domov, plotne, pivnice a zbytky nosných múrov s trčiacimi armatúrami (hrozí možnosť zachytenia sa).

Prístup na túto lokalitu je obtiažny. Treba ísť cez stredisko Dobrá (ľavá strana)a za chatou SAD zabočiť doprava a po poľnej ceste asi 5 km. V letných mesiacoch keď je sucho sa tam dá dostať aj osobným autom. Na ceste je veľa výmoľov a často sú plné vody ...možnosť poškodenia auta s nižším podvozkom. Ďalší prístup je zo strediska Valkov - Tíšava, ale kvôli popadaným stromom sa tam nedá dostať autom. Vhodné použiť čln z náprotivnej strany (ľahký prístup autom na Krym-Nová Kelča)

Lokalita Kelča : Potápanie pred kostolíkom a smerom proti prúdu.
Zrúcaniny častí domov podobne ako na Trepci. Ľahký prístup z cesty č.557.

Lokalita Dobrá /GPS N49°01.220 E21 41.118 n.v. 167 mnm/: Potápanie na výbežku pri chatovej oblasti na severnej strane strediska Dobrá. Možnosť vidieť nepatrné zvyšky domov, ale bohatší výskyt ostriežov, zubáčov a šťúk v poraste vodných rastlín okolo brehu. V noci je vidieť úhory a menšie sumce.

mapa Domaša - Dobrá

Lokalita Monika /GPS N49°00.371 E021°42.308 n.v. 167 mnm/: Treba sa vybrať od pláže smerom ku priehradnému múru. Vo vode popri brehu sú nahádzané balvany, ktoré poskytujú skrýše pre ryby.

Lokalita Eva : Na ľavej(južnej) strane zátoky videný v noci sumček americký a väčšie množstvo rýb. Cez deň je to lokalita typu mesačná krajina.

Lokalita zátoka Zajača debra : Je to zátoka s hĺbkou 4-6 m, ktorá sa pri vyústení rázne lomí a padá do hĺbky okolo 15-20 m. Na tejto lokalite sa v roku 2000, pri potápaní z člna utopil humenský potápač. Mimo zátoky sú pod vodou pne stromov a pod nimi je možné vidieť ostriežov. V dierach v dne sú ukryté úhory, ktoré sa v noci vyberajú hľadať potravu.
Smerom z Turan n/O treba za starou benzínkou (už tam nie je) odbočiť doprava a zase doprava (zákaz vjazdu), tým sa dostanete do údolia (chatová osada) a odtiaľ do zátoky. Je tam dobrý prístup k vode (20 m od cesty).

Lokalita Valkov-Tíšava : Dostanete sa tam z Tíšavy po lesnej ceste až k zátoke. Na ľavej strane zátoky je v hĺbke 2-5 m ponorená zvislá skala, okolo ktorej sa zdržiavajú ostrieže a šťuky. Tiež je tam možné vidieť pne stromov a v ich blízkosti aj zubáče. V noci je táto lokalita zaujímavejšia ako cez deň.

späť

Ružín

Jedná sa o nádrž uzavretú v úzkom údolí medzi strmo sa zvažujúcimi skalnatými brehmi. Prístup je možný zo smeru Prešov, Margecany a Košice. Transport materiálu k vode je na mnohých miestach náročný, kvôli strmosti brehov. Vzdialenosť od Tulčíka je 90 km.

Flóra : Na tejto lokalite sa kvôli skalným zrázom nevyskytuje veľa vodných rastlín.

Fauna : V zátokach v plytkej vode je možnosť stretnúť početné skupiny ostriežov. Takisto tu žije aj zubáč, jalec, podustva, plotica a kapor.

Potápanie : Viditeľnosť značne kolíše v závislosti od ročného obdobia a množstva zrážok. V lete sa stáva, že viditeľnosť do 7-8 m je iba pár cm, ale pod touto hĺbkou je viditeľnosť aj 3-5 m (potreba kvalitného svetla). Najlepšia viditeľnosť je v zimných mesiacoch.
Skalné zrázy padajúce aj 20-30 m pod vodnú hladinu tvoria nádhernú podvodnú scenériu, ktorá určite zaujme každého potápača.

Lokalita Chatová osada Bujnisko :

Ružín Cez Veľkú a Malú Lodinu smerom k priehradnému múru a tesne pred ním (na pravej strane - proti prúdu) pri 1.dome č.155 zabočiť doprava a po ceste smerom hore 5-8 km, potom zabočiť doľava a po poľnej ceste (zlý stav) sa dostaneš až ku vode. Po hladine preplávať na druhú stranu a tam sa zanoriť. Steny klesajú kolmo až do hĺbky cez 40 m. Zaujímavé scenérie skalných stien ovešaných odtrhnutými vlascami a miestami preložené napadanými kmeňmi statných stromov.

Lokalita Pri priehradnom múre :/GPS N48°51´37,32 E21°5´17,32´´/ Dno, tvorené nánosom bahna pozvoľne klesá, žiadne zrázy a skalné steny. Je tam veľa fragmentov od rybárov , hlavne ostré črepiny z fliaš, vybité batérie, platne vlnitého plechu (z rybárskych prístreškov), háčiky, krmítka a olovka vhodné na výrobu potápačských závaží. Lokalita vhodná skôr na výcvik než na zaujímavé ponory.

Lokalita 1. zákruta /GPS N48°51.540 E21°05.139, n.v 339mnm/: Nachádza sa cca 500-800m od priehradného múru ... na ľavotočivej zátačke.
Dno strmo klesá, zaujímave je to do cca 20m dno je tvorené kameňmi a skalnými stenami, hlbšie to prechádza do bahenného podkladu V 5 - 10m je potopený strom... úkryt pre ryby a návnady od rybárov.

Ružín

Lokalita zátoka Kameňolom /GPS N48°50´42.28´´E21°4´23,7´´/

Ružín Ružín Nachádza sa 1,5 km od mosta pri reštaurácii Bradan. Od smeru z KE treba pred mostom odbočiť doprava. Autom sa dostaneš ku chatke a odtiaľ 20 m po schodoch na plošinu, kde sa dá prezliecť a pripraviť výstroj k potápaniu. Vstup do vody je po troch drevených schodoch. Dno prudko klesá do hĺbky cez 30 m. Hĺbka v zátoke je do 20 m. Po oboch stranách sú zaujímavé skalné steny.

Lokalita Bujanovský tunel - Margecany/GPS N48°53´10,41´´ E21°2´49,49´´/:

Ružín V margecanoch medzi železničnými mostami smerom k Ružínu k Bujanovskému tunelu.Zaparkovať tesne pred vstupom do tunela.Vstup do vody je veľmi pohodlný, popri zhorenej chate. Ponor viesť po prúde. Nádherné skalné zrazy už od hladiny. K videniu sumec, zubáč a iné ryby.

Lokalita reštaurácia Bradan /GPS N48°49´51,45´´ E21°4´28,30´´/ : Dolu pri móle pod reštauráciou. Treba sa vybrať popri ľavom brehu, kde by mali byť skalné steny. Smerom cez zátoku možnosť vidieť starú cestu a násyp.

späť

Bukovec

Horný Bukovec je zásobárňou pitnej vody. Potápanie a vodné športy sú tam prísne zakázané. Areál je strážený bezpečnostnou službou. 

Dolný Bukovec je zásobáreň vody pre priemyselné použitie vo VSŽ Košice. Nachádza sa v katastri obce Bukovec, južným smerom na VSŽ. Nádrž využívajú košické kluby a potápačské školy ako cvičnú lokalitu. Dostať sa tam dá zo Sídliska KVP smerom (na západ) na Bašku a potom Bukovec. Alebo od Malej Idy smerom na sever.

Flóra : Zopár trsov vodných rastlín.

Fauna : Na tejto lokalite sa v hojnom počte vyskytujú raky. Z rýb sú tu zastúpene: jalec, podustva, plotica a kapor.

Potápanie : Viditeľnosť značne kolíše v závislosti od ročného obdobia a množstva zrážok. V lete je viditeľnosť do 3 m. Najlepšia viditeľnosť je v zimných mesiacoch, keď sa na hladine vytvorí ľad

Zaujímavé je potápanie pri telese hrádze a priepuste. Najviac rýb sa vyskytuje na strane oproti reštaurácií/ krčme pod lávkou.

späť

Jakubovany

Vodná nádrž pod Čergovským pohorím sa nachádza za dedinou Jakubovany smerom na Drienicu (po poľnej ceste za potokom odbočiť doprava). Do Jakubovian sa dostaneš odbočkou doprava na začiatku Sabinova - Orkucan (z cesty č.68) zo smeru od Prešova. Lokalita sa v letných mesiacoch aj napriek zákazu kúpania využíva ako prírodné kúpalisko.
V septembri 2003 z hĺbky 7 m bolo vytiahnuté osobné auto (červený Forman) aj so šoférom (+).
Auto bolo už v máji 2003 lokalizované členmi klubu (MK a VT).

Flóra : Zatiaľ nezistená.

Fauna : V nádrži je možné vidieť rakov a bežné druhy rýb ako jalec, pstruh a iné.

Potápanie : Brehy sa mierne zvažujú do hĺbky 12-15 m. Dno je tvorené bahenným nánosom a od priehradného násypu aj kameňmi. Voda je chladnejšia ako na iných lokalitách pretože nádrž je napájaná vodami potoka tečúceho z Čergova. Priemerná viditeľnosť je 2-3 m, v zime aj 10 m.

Jakubovany

späť

Šútovo

Pri ceste z Martina do Kráľovian na ľavej strane cesty I/18 (oproti Krpelianskej priehrade) sa nachádza brizolitový lom. Je hneď na začiatku obce Šútovo a je ho vidieť aj z cesty. Pri vstupe do lomu je závora, ktorá sa dá zdvihnúť ... Tento lom slúži ako tréningová lokalita pre potápačov z blízkeho a ďalekého okolia. Vzdialenosť od Tulčíka je 197 km. Šutovo
Šutovo Šutovo Flóra : V letných mesiacoch tu býva bujný porast vodných rastlín

Fauna : Na tejto lokalite je rozšírený ostriež, jalec, štuka, plotica a kapor. Tiež je možne vidieť aj ďalšie druhy sladkovodných rýb.

Potápanie : Viditeľnosť v lome je po celý rok relatívne dobrá od 3-6 m. Pri výdatných dažďoch viditeľnosť citeľne poklesne z dôvodu naplavenia jemného brizolitu zo stien lomu do vody. Dno sa mierne zvažuje až do max. hĺbky 15 m. Na ľavej (severnej) strane lomu je zosunutý svah spolu so stromami a vŕbami, toto miesto poskytuje prirodzené útočište množstvu rýb. Na konároch je množstvo odtrhnutých rybárskych vlascov - možnosť zamotania sa. Pozdĺž celého brehu sú vo vode veľké kamenné bloky a časti ťažiacich strojov. Je to plytká, ale zaujímavá lokalita.

späť

Štvrtocká Píla

Štvrtocká Píla Cestou zo Spišského Štvrtku na Hrabušice smerom na Stratenú. Po 5 km na pravej strane 100 m od cesty sa nachádza vodná nádrž s 2.stupňom ochrany vodného zdroja. Priemer jazierka je do 30 m s hĺbkou 2-3 m, oproti murovanej hrádzi je ostrovček s lávkou. Z Tulčíka je to tam a späť 200 km.

Flóra : Hnedý porast

Fauna : K videniu pstruh dúhový a potočný. Priemerná veľkosť 10-25 cm v počte cez 30 kusov..

Potápanie : Voda je krištáľovo čistá s teplotou 7°C aj v letných mesiacoch. Keďže jazierko je malé, tak tam neodporúčam masové akcie. Skôr 2-3 potápači ...Vhodný terén pre UW fotografov.

späť

Palcmanská Maša

Palcmanská Maša - pohľad od hrádze Palcmanská Maša - pohľad ku hrádzi Palcmanská Maša sa nachádza v južnej časti Slovenského raja (nepatrí doň). Pri ceste z Dobšinnej na Stratenú (štátna cesta č.67) treba po 8 km odbočiť doprava na cestu č.535 a po 3 km sme pri priehradnom múre.

Palcmanská Maša

Flóra : bez

Fauna : Na tejto lokality sú k videniu jalce, pstruhy, plotice, ostrieže a raky. V severnej časti je odchov pstruha dúhového.

Potápanie : Palcmanská Maša sa nachádza v nádhernom prostredí a aj potápačské terény sú zaujímavé. Brehy sú vysypané kameňmi pod ktorými sa ukrývajú raky .Pri vstupe rieky Hnilec do Maše sú zaujímavé skalné zrázy až ku dnu. Hĺbka je do 20 m a viditeľnosť sa pohybuje v rozmedzí 2-5 m. Tiež je zaujímavý tunel popod železničný násyp, ktorý spája Dobšinskú a Palcmanskú Mašu. Naľavo do vyústenia tunela do PM je k nahliadnutiu aj most. Je v hĺbke 8 až 11 metrov, jeho svetlosť je 3m a dĺžka cca 60m.
K potápaniu nie je potrebné žiadne povolenie.

späť

Tornaľa /GPS N48 24.221 E20 18.288, n.m. 160 mnm/

Kaverna "Morské oko", "Teplá voda" alebo "Kráter" sa nachádza v areáli mestského kúpaliska v Tornali v časti Králik (štátna cesta č.50). Potápanie v tejto lokalite je obmedzené Nariadením riaditeľa TSM Tornaľa a podlieha špeciálnemu režimu. Povoľuje ho riaditeľ TSM a treba vopred dohodnúť dátum a čas príchodu. Po príchode na lokalitu je nutné sa ohlásiť na recepcii autokempingu, vyplniť prehlásenie a zaplatiť poplatok (100,-Sk). Tornaľa Tornaľa
Tornaľa Pôdorys Rez A-A Rez B-B Danú lokalitu tvorí jazierko so sypanou hrádzou s priemerom hladiny, v závislosti na jej výške, približne 50-60 m. Excentricky k stredu jazierka sa nachádza postupne zvažujúci sa oválny otvor v hĺbke asi 6 m. Tento otvor s dĺžkou 20-22 m orientovanou na severoseverovýchod a šírkou 14-15 m sa v hĺbkach 12-17 m postupne rozširuje. Jeho klenby, tvorené pieskovcami, plynulo a skokmi prechádzajú až po dno pôdorysu lichobežníka, vloženého excentricky voči vstupnému otvoru. Jeho dĺžka v smere sever-juh je asi 55-65 m, pričom základňa na severe má asi 38-40 m a vrchol na juhu 12-14 m (viď náčrtok). Najväčší previs, postupne sa zvažujúci od vstupného otvoru na juh, má dĺžku na dne asi 28-30 m, ostatné smerom na východ, sever a západ majú dĺžky približne 10-20 m.

Dno je tvorené sypaným kužeľom zo štrku s nápadnými pieskovcovými tabuľovitými balvanmi, jednotlivo a v zhlukoch. Dno sa v hĺbke 30-32 m postupne zvažuje od stredu smerom k stenám, kde môže dosahovať, v závislosti od hladiny jazierka, hĺbku 34 - 38 m. Steny a klenba sú tvorené usadnutými pieskovcami. Vznik udávaného tvaru je predpokladaný postupným vymývaním pieskovcov prameniacou vodou o teplote 14-16 ° C s výdatnosťou približne 160-200 l/min. Vývery sa nachádzajú v južnej časti dna na ploche približne 1 m2.

Viditeľnosť v jazierku sa pohybuje od 0 do 7 m v závislosti na hĺbke a skalení pri ponoroch, pričom na dne a pri stenách je zvyčajne menšia ako pri hladine. Približne na severovýchodnej stene vstupného otvoru sa nachádza zostupové lano o priemere 5 mm s bójou o výtlaku 14-16 l, zakotvené záťažou o hmotnosti 30-35 kg. Na bóji je umiestnená kladka, cez ktorú prechádza zostupové lano, na voľnom konci s protizávažím o hmotnosti 5-6 kg, z dôvodu kolísania hladiny pri napúšťaní a vypúšťaní Plážového kúpaliska.

Údaje použité v tomto popise vychádzajú zo zamerania lokality členmi Českej speleologickej spoločnosti - SPELEOAQUANAUT PRAHA.

Flóra : Horná časť kaverny je občas zarastená vodnými trávami, inak je bez vegetácie.

Fauna : V hornom jazierku možno vidieť plotice, jalcov a občas aj statných amurov a tolstolobikov.

Potápanie : Táto lokalita patrí medzi náročné lokality. Odporúča sa zdvojený systém dýchania, kvalitné svetlá (tiež zdvojené) a je vhodné mať skúsenosti s potápaním v uzavretom prostredí. Pri plávaní tesne nad dnom často dochádza k zvíreniu sedimentov a viditeľnosť potom rapídne klesá.

späť

POĽSKO

lom Zakŕzowek

pohľad na lom Lom zakŕzowek sa nachádza skoro v centre Krakowa. Oproti supermaketu Tesco je CENTRUM NURKOWE KRAKEN, tam treba zaplatit vstupné /20 zl/, vyfasovat kľúč od brán a pokračovať vpred cca 500 m , potom odbočiť doprava a tam je lom. - Vzdialenosť od Tulčíka je 200 km.

mapa oblasti - príjazd KRAKOW

mapa oblasti - príjazd Lom Zakrzowek

mapa lokality

Je to veľmi zaujímavá lokalita s čistou vodou /viditeľnosť cca 10 - 15 m do hĺbky 24m, potom viditeľnosť rapídne klesá na 1 m - 20 cm/ a hĺbkami do 31m

Flóra : lom je málo zarastený rastlinami, ale kamene sú pokryté riasami. Stromy a kroviny tam stoja tiež.

Fauna : K videniu hlavne ostrieže a plotice

Potápanie : Vo vode sú rozne atrakcie a pozostatky ľudskej činnosti - výcvikové platá, zrkadlo, člny, autá, prezliekareň, autobus, torpéda a veľa iného. Pekné sú aj skalné steny padajúce kolmo ku dnu.

pohľad na západ ľavý breh

lom Gródek - koparki

koparki kocky a rasto Lom Gródek sa nachádza pri Katowiciach v časti Jaworzno - Czaczakowa.
Je to veľmi zaujímavá lokalita s čistou vodou /viditeľnosť cca 10 - 15 m/ a hĺbkami do 18 m
Flóra : lom je málo zarastený rastlinami, ale kamene sú pokryté riasami.

Fauna : K videniu hlavne veľké ostrieže a plotice a kapitálna šťuka

Potápanie : Vo vode sú rozne atrakcie a pozostatky ľudskej činnosti - 2 bagre na pásoch - koparki, výcvikové platá, keson, mostík, autá, prezliekareň, strážnicaa veľa iného. Pekné sú aj skalné steny padajúce kolmo ku dnu.

koparki bager - koparka

MAĎARSKO

Miškolc

pohľad na ostrov Štrkoviská sú od Miškolca vzdialené 15 km smerom na Budapešť (po ceste č.3, E71). Za dedinou Mályi na svetelnej križovatke odbočiť doľava na Tizsaújváros / Nyékládháza (cesta č.35) a po 2-3 km sa na oboch stranách cesty objavia štrkoviská. Od semaforov odbočiť po 4,5 km napravo, je tam okruhla značka a naľavo su kopy štrku- oplotené. Vzdialenosť od Tulčíka je 149 km a od hraničného prechodu Seňa to je 80 km. Potom buď doprava hneď k vode alebo rovno - mierne napravo až k výbežku..odtia preplávať 100m k ostrovu
Overenou lokalitou je posledné štrkovisko na pravej strane, úplne na konci.
Mapa je mapa oblasti - príjazd

google mapa - letecká gif

Odbočka z hlavnej cesty GPS : 47°58'53.40"N, 20°52'59.80"E
ostrov GPS : 47°58'39.40"N, 20°52'48.45"E

Flóra : Celé štrkoviská sú bohato zarastené vodnými rastlinami - kôpor. Dno je ním súvislé pokryté. Brehy sú v niektorých častiach zarastené rákosím.

Fauna : Je to množstvo rozmanitých druhov rýb. Medzi najzaujímavejších obyvateľov patria slnečnice, je tu možné vidieť jalce, ostrieže, šťuky, lieny, plotice, úhorov a kapre.

Potápanie : Hĺbka na tejto lokalite neklesá pod 15 m. Dno klesá pozvoľne, bez zrázov. Je tvorené bahnom a miestami aj štrkom. Na niektorých miestach je možné vidieť krátery s priemerom 2-3 m, ktoré sú zahalené do bielej až fialovej hmly s výraznou termoklínou. Viditeľnosť je aj v letných mesiacoch výborná. Zaujímavé sú miesta na konci okolo ostrova. Keďže sa na štrkoviskách ešte ťaží, treba byť opatrný a nepotápať sa v dráhe plavidiel a ťažobných strojov. Je to veľmi zaujímavá a perspektívna lokalita.

pohľad na západ ľavý breh

CHORVÁTSKO

Hvar

Ostrov Hvar je v južnej časti Chorvátska, z pevniny sa naň dostanete trajektom zo Splitu, cesta trvá 2 hodiny. Trajekt pripláva do mesta Stari Grad a odtiaľ je to 15 km do mesta Hvar.
Flóra : Vo vodách v okolí ostrova je k videniu množstvo žltých gorgónií. Dno je zarastené morskou trávou (posedonia). Vyskytujú sa tu rôzne druhy morských húb, chalúh a rias.

Fauna : Lokalita je bohatá na výskyt stredomorských rýb, hlavne morani, očnatci, kanici a ropušnice. Okrem rýb sú k videniu aj krevety - čističe, hviezdice, ježkovia, sumíši ... V dierach sa schovávaju chobotnice a langusty.

Potápanie : Prístup ku lokalitám je možný ako člnom tak aj autom... Časti pobrežia sú na priamy zostup k vode nevhodné, lebo padajú z výšky kolmo do mora. Viditeľnosť sa pohybuje od 10 do 20 m, podľa stavu mora. Okolo útesov - ostrovčekov sa často vyskytujú prúdy.

Lokalita Je´kamen

Lokalita sa nachádza na južnej strane ostrova Hvar, západne od zátoky Mala Garška. Z prístavu Hvar je to 10-15 min loďou. Prístup je možný len loďou. Je to skala - útes pár metrou od pobrežia. V skale je v hĺbke 15m vstup, ktorý sa špirálovite točí dole a doľava. Východ je v hĺbke 29m a na jeho hornej hrane je pozostatok starej rybárskej siete. Lokalita je nenáročna a východ je viditeľný už od vchodu. Tunel je elipsovitého tvaru s výškou 4m a šírkou 2,5m.

Lokalita Vela Garška - Veľké Grécko

Prístup je možný loďou alebo preplávaním zo zátoky Vela Garška. Lokalita je tvorená stenou padajúcou do hĺbky 30m, potom prechádza do rovného dna. V dierach je možné vidieť langusty a chobotnice. Obrastená je množstvom gorgónií. Na hrane steny v hĺbke 6m je vstup do veľkej jaskyne. Jej dĺžka je do 20m a výška 3-5m. Na dne je jemný sediment, ktorý sa pri neopatrnom plávaní rýchle rozvíri. V jaskyni je braktická voda. Pod stropom sa vytvárajú vzduchové dutiny, do ktorých vojde aj cela hlava potápača. Veľmi zaujímava lokality.

Lokalita Mala Garška - Malé Grécko

Lokalita sa nachádza v rovnomernej zátoke. Od hotela Siréna treba plávať vľavo popri pobreží. Po 150m sú na dne veľké kamene s množstvom malých rýb. V dierach je vidieť chobotnice.

Ďalšie miesto k potápaniu je na západnej strane zátoky. Prístup je možný len loďou, lebo od zátoky je to na plávanie dosť ďaleko. Lokalita je tvorená stenou s dierami v ktorých sú langusty , chobotnice a krevetky. K videniu je občas aj vajíčko mačky.

Na všetky ponory odporúčam nosiť aspoň malú lampu na prisvietenie do dier.

TALIANSKO - ostrov ELBA

Elba je malý ostrov, vzdialený hodinu plavby trajektom od pevniny (Piombino). Tvarom pripomína veľrybu. Pobrežie je veľmi členité a zaujímavé. Najvyššou horou je Monte Capanne s výškou 1018 mnm. Hlavné mesto je Portoferraio. Pri pohľade na JZ je možné vidieť Korziku a ostrov MonteCristo.

ostrov Elba

Flóra : Do hĺbky +-5 m je dno zarastené morskou trávou (posedonia). Hlbšie sa vyskytujú rôzne druhy morských húb, chalúh a rias. Od 25 m je možné vidieť biele, žlté a červené rohovitky - gorgónie.

Fauna : Lokalita je bohatá na výskyt stredomorských rýb, hlavne morani, očnatci, knežíky, kanici, murény, ropušnice a barakudy. Okrem rýb sú k videniu aj krevety - čističe, hviezdice, ježkovia, sumíši ...

Potápanie : Prístup ku lokalitám okrem vraku "Elviscott" je možný len člnom. Brehy sú na zostup k vode nevhodné, lebo padajú z výšky kolmo do mora. Viditeľnosť sa pohybuje od 20 do 30 m. Okolo útesov - ostrovčekov sa často vyskytujú prúdy.

Lokalita Scoglio che bara

Scoglio che Bara Lokalita sa nachádza na južnej strane ostrova Elba, na východnej strane výbežku medzi zálivmi Golfo Stella a Golfo della Lacona. Z Capo Stella je to menej než 1 nm smerom na Stella Bay. Prístup je možný len člnom. Dno je tvorené skalnými balvanmi. V hĺbke 7 m je horná časť ponorených obrovských skál, ktoré klesajú až do hĺbky 40m. V 35 m je potopená rybárska loďka.

Lokalita Il Relitto di Pomonte - vrak Elviscott

V roku 1972 na útes narazila 25 m dlhá obchodná loď "Elviscott". Po náraze sa značne poškodila a klesla na piesčité dno. Vrak leží v ľavej časti útesu smerom od mora , kde odpočíva až do dnešných dní. Vrchná časť je v hĺbke 4 m a dno je v 13 m. Vnútorné časti sú ľahko dostupné. Útes je vzdialený 100 m od pieskovej pláže pri dedinke Pomonte na severe ostrova. Na tejto lokalite sa často vyskytujú morské prúdy a priplávanie k vraku je niekedy fyzicky veľmi náročné.

Pomonte Elviscott

Lokalita Isola Corbella

Isola Corbella Isola Corbella Útes na konci "prsta", hĺbky od 8 do 45 m, severná strana je obtiažnejšia, ale námaha je odmenená nádherným pohľadom na červené a čierne koraly. Pri tomto ponore môžme stretnúť aj húfy mladých barakúd. V dierach nájdeme murény a chobotnice. Prístup na túto lokalitu je možný len člnom.

Lokalita Capo Stella

Eróziou odtrhnutý kus pobrežia tvorí ďalšiu zaujímavú lokalitu na ktorú sa dá dostať len člnom. V hĺbke 15 m je vchod do jaskyne, v ktorej sa strope rastú biele gorgónie a kde si úkryt hľadajú ropušnice. Východ je napravo v 12 m. Jaskyňa pokračuje aj v ľavej časti pod stropom, ale je to neprechodné. V jaskyni potápači ocenia baterku, ktorou si posvietia do dier, v ktorých sa ukrývajú murény. Ďalšie mini jaskynky sú 50 m južnejšie. V hĺbke pod 40 m rastú veľké červené koraly.

Capo Stella
Lokalita Corallina Interne

Corallina Interne Corallina Interne Priamo pred ďalším prstom Capo di Fonza, 3 nm východne od Mariny di Campo. Útes pod hladinou, približne 70 m od pobrežia. Východná stena padá do hĺbok, v 30 m je vstup do vertikálneho komína, ktorý vyúsťuje v 15 m. Je to veľmi zaujímavá lokalita.

Lokalita Scoglio della Triglia

Neveľký útes vzdialená 2 nm od Mariny di Campo. V hĺbke 17 m je socha Panny Márie, vedľa nej sú kovové tabule s modlitbou. Pred sochou je zrkadlo, pred ktorým sa radi promenádujú malí kanici. Lokalita patrí medzi nenáročné a je bohatá na ryby.

Scoglio della Triglia
Lokalita Scoglietto

Scoglietto Scoglietto Útes s majákom severne od prístavu Portoferraio. Prístup na túto lokalitu je možný len člnom.

späť

bottom corner