Športový klub polície Prešov

Vyčistenie turbíny MVE Sulín


Popis prác : Odstránenie nečistot /konáre, plasty/ z lopatiek turbíny
Hĺbka : 6 m
Teplota vody : 12 °C
Viditeľnosť : 0,5 m
Termín : máj 2014

MVE Sulin

bottom corner