Športový klub polície Prešov

Čistička odpadových vôd Poprad - Matejovce


Popis prác : Vyhľadanie a montáž uzatváracích skrutiek do technologických otvorov v hrdlách a na dne bazénoch ČOV
Hĺbka : 4 m
Teplota vody : 15 °C
Viditeľnosť : 0 - 1 m
Termín : august 2006

bazény bazény bazény
bazény bazény bazény

bottom corner