Športový klub polície Prešov

Čo vieme urobiť ...

Cenník servisných prác. Ceny uvedené v Euro. CENY PLATIA IBA PRE ČLENOV ŠKP.

Položka cena poznámka
Servis I. stupňa APEKS DS4/DST4 15 rozobratie, čistenie - ultrazvuk, výmena dielov, poskladanie, nastavenie
servis kit k 1.-mu stupňu APEKS 22 výrobcom určené diely k výmene
Servis II. stupňa APEKS 10 rozobratie, čistenie - ultrazvuk, výmena dielov, poskladanie, nastavenie
servis kit k 2.-mu stupňu APEKS 15 výrobcom určené diely k výmene
Servis I. stupňa - iný výrobca 15 rozobratie, čistenie - ultrazvuk, výmena dielov, poskladanie, nastavenie
Servis II. stupňa - iný výrobca 10 rozobratie, čistenie - ultrazvuk, výmena dielov, poskladanie, nastavenie
Oxy servis tlakovej fľaše a ventilu 25 demontáž ventilov, mostíkov, vyčistenie fľaše a ventilu na kyslikove použitie, namazanie o-krúžkov s oxy komp. vazelínou, poskladanie
Tlakový skúška fľaše 25 atest tlakovej fľaše s vyrazením značky
Servis inflátora k BCD 10 vyčistenie, výmena o-krúžov, namazanie

bottom corner