Športový klub polície Prešov

Chorvátsko - Zablače 2009

Po akciách z prvej polovice roka 2009 /Egypt a Bali/ bola v klube chuť po ďalšej akcii k moru. Keďže už sme dlho neboli na Jadrane, tak voľba padla na oblasť pri Šibeniku, v blízkosti NP Kornati. Termín bol prvý augustový týžden.
Ako základňa nám poslúžila potápačska báza Deepsea a ich loď Andrea.Jej dĺžka je 13m a je uspôsobená pre potreby potápačov / konštrukcia na uchytenie fliaš, výstupové plato a rebrík na výstup z vody/. Ubytko sme mali v apartmánoch vzdialených 50 m od mora a 500 m od prístavu a základne.
Hneď prvý deň po príjazde a krátkom odpočinku sme to nevydržali a hneď si dali kontrolný ponor na pláži vedľa základne. Dno bolo piesčité, k videniu zopár rybičiek a mušlí. Sklon bol mierny a pozvoľna klesal do 10 m. Ako vyvažovací ponor to bolo vpohode.
druhý deň sme už mali výjazd loďou k ostrovčeku Sokol. Ponor sme robili na kolmej stene, kde k videniu boli hlavne ropušnice, morské ostrieže a mali sme šťastie aj na dve chobotnice. V hĺbke 30m boli na stene pekne vyrastené žlté gorgónie.V plytšej vode boli hviezdice a ježkovia. Teplota vody v prvých 20m hĺbky bola 23°C, no pod touto hranicou bola výrazna termoklína s teplotou 14°C, čo je v tejto zemepisnej šírke riadne studená voda. Pri druhom ponore na tejto lokalite sme pozorovali aj pekne sfarbene nahožiabre plže - slimáky bez ulity.
NA ďalší deň sme si to zamierili na juh k mestečku Primošten, kde sme urobili ponor na stene - tu k videnie bola ako prídavok aj murénka. Druhý ponor bol na útese Obligač - ponor bol do hĺbky 13m, kde boli zaujímavé skalné útvary...rovnobežné vertikálne pásy skál. Pri tomto ponore sme videli raju - z dialky pripomínala kus kartónu, ale chvost ju prezradil.


Na štvrtý deň loď smerovala na lokalitu pri ostrovčeku Obonjan a útese Plič sestre. Na prvom ponore sme po stene klesli do hĺbky 30m, kde v puklinách sme porozovali pekne vyrastené langusty. V menšej hĺbke sa ukrývali ropušnice a chobotnice. Druhý ponor bol v plytšej vode, kde sme sa točili okolo majáka na útese. Tu sa to hmýrilo rybím drobizgom. Tepla vodička nás pekne zahriala, lebo z predchádzajúceho ponoru sme boli dosť vymrznutí.
Nasledujúci deň sme sa vydali na Juh, k ostrovu Tmara. Ponor na stene do hĺbky 33m, osadenstvo steny pre nás už bolo notoricky známe a tak sme si to vychutnali. Druhý ponor bol na vraku rybárskej lode Sveti Luka, ktorú opitý/zaspavší kapitán naviedol rovno na skaliská ostrova. Vrak bol vcelku zachovalý s prevísajúcimi lanami a sieťami, predná časť je od zadnej oddelená a leží bližšie k brehu. Najhlbším miestom vraku je lodná skrutka v hĺbke 22m.
Posledný potápačský deň sme potápali vrak vojenskej lode Francesca de Rimmini. Loď bola potopená v roku 1944 pri nálete spojencov. Vrak začína v hĺbke 36m a končí na dne v 56m, dĺžka vraku je 50m a v jej podpalubí je este náklad leteckých púm. Na tento ponor mohli ísť iba potápači s certifikáciou AOWD a vyššiou. Vrak je už poznamenaný zubom času a napriek tomu jeho prova poslúžila chobotnici ako miesto na uchytenie hrozna jej vajíčok. Záverečný ponor bol na severozápadnej stene ostrova Kaprija. Terasovite klesajúce dno prešlo do kolmej steny obrastenej gorgóniami a červenými korálmi. V pukline sme objavili veľkého mníka - ryba s fúzom v na prednej čeľusti.
Všetky ponory boli urobené z lode /okrem prvého vyvažovacieho ponoru/.Loď nám v prestávkach medzi ponormi ponúkla aj hornú palubu na oddych a opaľovanie. Počasie bolo slnečné až na jeden deň keď trošku pršalo. Búrke sme sa vyhli vybraním vhOdnej lokality, ktorá nebola bola mimo dosah lokálnej búrky.
Akcie sa zúčastnili potápači škp Prešov : Alenka, Seno, Viki, Igor, Rudo a ja. Nechýbal ani pozemný tím.
Lokality boli zaujímave, náročnosť ponorov bola prispôsobená úrovni skupiny. Potápanie v skupinkách, vďaka dobrému brífingu bez zbytočnej kontroly miestneho DM. Jadran je vždy dobrou voľbou potápača a jeho dosah za 12 hodín jazdy autom ho sprístupňuje širokej potápačskej verejnosti. Vďaka za služby a servis patrí aj Rosťovi a základni Deepsea zo Zablače.

toť vsio kandy

foto spod vody - ostrov Sokol
foto spod vody - Primošten, plato Obligač
foto spod vody - ostrov Obonjan
foto spod vody - ostrov Tmara, vrak Sveti Luka
foto spod vody - ostrov Kaprija, vrak Francesca de Rimmini

bottom corner