Športový klub polície Prešov

Chorvátsko - ostrov PAG 1997

Bola horúca nedeľa, tak som spolu s Elim a Ľubom šnorchľoval na Domaši. Chlapcom sa to veľmi zapáčilo, tak sa rozhodli, že sa pridajú ku klubu ADC, ktorý robil potápačský zájazd do Chorvátska na ostrov Pag. Zbalili sme kufre ja aj potápačskú výstroj a vo štvrtok na obed sme už sedeli v autobuse, ktorý to mal namierené k Jadranu.

ostrov PAG

Po úmornej ceste sme konečne vystúpili z autobusu a ubytovali sme sa v apartmánoch v meste Pag. V ten deň sme už nepotápali, iba sme si boli na konci miestnej pláže zašnorchľovať a poobkukovať okolie. Ďalší deň sme mali ponor z brehu. Do vody sme chodili po skupinkách. Keďže sme mali s Rogerom čisto novu výstroj, tak sme pozornosť viac venovali doladeniu výstroje než samotnému podmorskému životu. Vtedy si potápanie s výstrojou odskúšali aj Eli s Ľubom a zapáčilo sa im to. potápanie z pláže
loď V sobotu sme loďou vyrazili na lokalitu, kde sa z hĺbky 24m dvíhala podmorská ihla skoro až k hladine. K videniu tu bolo množstvo rýb a rybičiek. Po chutnom obede sme sa vrátili do prístavu. V tomto prístave pri meste Pag loď kotvila až do ďalšieho dňa. V nedeľu, hneď po raňajkách sme vyrazili loďou k útesu, kde sme si spravili ďalší zaujímavý ponor. Na pondelok sme sa s Rogerom dohodli, že nepôjdeme loďou na more, ale že zoberieme do vody Eliho a Ľuba.
Nakládli sme na seba výstroje a išli sme hľadať vhodné miesto na potápanie. Keď sme už boli hľadaním unavení tak sme si povedali, že to správne miesto je presne tu! Ako prvý som do vody išiel ja s Elim. Dno pozvoľna klesalo do hĺbky 6m a bolo málo členité, tak aj života tam bolo pomenej. Po prehodení oblekov a výstroje sa do vody pobral Roger a Ľubo, absolvovali podobnú trasu ako ja, tak tiež videli len to čo my. Chlapcom sa to páčilo a tak sa rozhodli, že pôjdu s nami na ponor z lode. Roger a Ľubo
loď Morski GALEB Posledný ponor z lode sme robili na lokalite zvanej Paške Vrata. Dvaja členovia klubu už dlhší čas koketovali s myšlienkou, že si tu spravia svoju hĺbku. Po prípravách a naštudovaní buhlmanových tabuliek si zaumienili, že sa dostanú na úroveň 60m pod hladinou. Bol to ponor typu dolu a hore. V 42m som spolu s Rogerom robil istiacu skupinu, aby sme im v prípade nehody mohli dopomôcť hore na hladinu. Ako trofej si z tejto hĺbky doniesli ŠPZ-ku z auta (možno aj nábeh na DCS). Posledný deň sme mali ponor z brehu pri meste Novalja.
Keďže to boli moje prvé ponory v mori, tak to bolo pre mňa zaujímavé. Škoda bola, že sme denne robili len po jednom ponore. Na druhej strane sme mali viac času na preskúmanie celého ostrova. Boli tu zaujímavé lokality, ale treba tu odpotápať viac hodín, aby človek našiel ešte zaujímavejšie lokality. Tak možno nabudúce ... kandy

bottom corner