Športový klub polície Prešov

korcula 2006

Chorvátsko - ostrov Korčula 2006

Vďaka teplej jeseni potápanie na domácich lokalitách bolo veľmi dobré, voda čistá, teplota prijateľná aj pre mokrých potápačov.
Ponuka potápania na ostrove Korčuľa v stredisku Prižba bola veľmi zaujímavá a preto sme sa rozhodli ju využiť. Bolo to z atváranie sezóny spojené s ekologickou akciou " Čistenie pobrežia po turistickej sezó ne ".

Na akciu sme sa pozbierali 6 potápači /kandy, al, rudo, stano, marek a tomáš/. Po naložení výstroje do 2 áut sme sa večer o 19 hod. vydali na 1250 km dlhú cestu . Zvolili sme si najrýchlejšiu variantu smerom na juh po trase PO - KE - Budapešť - Letenye - Záhreb - Spli t - Pelješac - Korčula. Cesta viedla hlavne po diaľniciach + trajekt. Do cieľa sme dorazili po 16 hodinách cesty. Upršané Slovensko sme vymenili za slnečné Chorvátsko aspoň na prvé šty ri októbrové dni.

Ubytovanie bolo v peknom hoteli v stredisku Prišči pac, priamo na pláži a 50 m od potápačskej základne :-)
Mali sme napl ánované urobiť spolu 7 ponorov z toho 4 z brehu a 3 z člna.
Prvý tzv. vyvažovací ponor sme urobili ešte poobede prvý deň, voda mala teplotu 22°C a viditeľnosť cez 10-15m. Potápali sme okolo ostrovčeka priamo pod hotelom, p od vodou bolo k videniu veľa podmorského života. V porovnaní s potápaním na s evere Chorvátska tu bol život pod hladinou oveľa bohatší.
Po ponore nasle doval relax a večera v hotelovej jedálni. Večer sme pozerali zábery spod morskej hl adiny, nafotené na blízkych lokalitách.
Druhý deň sme mali v pláne urobiť dva de nné a jeden nočný ponor. Prvý ponor bol zase okolo ostrovčeka. V hĺbke 25 - 30 m bo li k videniu dve veľké antické kotvy opreté o skalnú stenu. Ponor trval cca 1 hodinu a podarilo sa nám oboplávať celý ostrovček. Poobede nás čln vyviezol na lokalitu zv anú "Zvijnik". Bol to mierne klesajúci svah, najzaujímavejšie na ponore bol záver, k eď sme zbadali morského zajaca /druh bezulitového slimáka/...ako sa popri nás pekne promenádoval. No najviac sme sa tešili na nočný pon or...vtedy ma potápač väčšiu šancu vidieť oveľa viac rýb a živočíchov.
Kde inde než na našej známej lokalite by sme mohli urobiť nočný ponor. Ako som predpokladal, b olo to dačo úžasné ...už v 5m hĺbke sme v tráve zbadali chobotničku, v dierach v sten e bolo plno spiacich rýb a ďalšie dve chobotnice, pred koncom ponoru sme zbadali aj sépiu. Nočák sa podľa očakávania vydaril na jednotku.

korčula 2006

V sobotu doobeda nás ráno člnom vyviezli do zátoky Prižba a tam sme vyfasovali po 2 vrecia a pustili sa do zbierania od padkov po Chorvátoch....aj napriek rovnému dnu celkom zaujímavý ponor..veľka kyjovka, chobot nica a plno rýb.
Poobednajší ponor bol z člna pri neďalekom ostrovčeku, pekná stena s lang ustou. Ako odmenu za čistenie zátoky sme dostali pozvánku na party /švédske stoly s morskými p ríšerami a rybami/.
Nedeľa bola v znamení príprav na odchod, no doobeda sme si dopriali e šte záverečný ponor. Člnom sme sa vyviezli k lokalite. Ponor začal, keď sme v 6m hĺbke vstúpi li do podmorskej jaskyne, jej dĺžka bola cca 30-50m, na konci jaskyne sme sa vynorili v suche j časti, kde bolo na strope vidieť korene stromov. Po vyplávaní z jaskyne sme si pozreli zauj ímavú stenu, ktorá klesala až do 30m, Celá bola porastaná koralmi v tvare vejára ... Pod skalou sme zbadali veľkú ropušnicu ako si tam oddychuje. Tento posledný ponor bol zo všetkých najkra jší. Po ceste domov sme na Makarskej riviére nakúpili rakiju a hijó domov. Celkový dojem z výle tu bol veľmi dobrý, vďaka za akciu patrí Robovi Korimovi a firme Pro-dive.

toť vsio kandy

bottom corner