Športový klub polície Prešov

Chorvátsko ostrov Brač 2007

Po tohtoročnej vydarenej akcii do Egypta , sme sa rozhodli urobiť si výlet aj k slovenskému moru do Chorvátska. Potápačskú dovolenku sme si chceli obohatiť aj o návštevu Národných parkov Krka a Plitvické jazerá.

Tohtoročná voľba padla na ostrov Brač, ktorí nám poradil Gabo. Keďže sme tam ešte nepotápali, tak sme s rozhodli to skúsiť. Na akciu sa najprv prihlásilo cez 15 ľudí, ale postupne odpadávali, až sme to ustálili na 6 potápačov /kandy, Erik, Rasťo, Alena, Viktor a Kamil / a 5 šnorchlistov /Stano, Aďa, Milo, Katka a Andrej/

Na cestu sme sa vydali v piatok podvečer. Smer cesty bol Prešov – Košice - Miškolc – Budapešť – Záhreb – Split – Brač. Sezóna vrcholila a tak diaľnice za Budapešťou boli dosť preplnené, ale doprava išla plynulo. Cestu do Splitu sme zvládli za 12 hodín, potom už iba pol hodinová plavba trajektom a zopár kilometrov do cieľa našej cesty – prístavné mestečko Milna na západnom cípe ostrova Brač. Ubytovaní sme boli v dvoch apartmánových domoch nad mestečkom. Izby boli pekné, s klímou, satelitom a vonku sme mali gril a bazén.

Hneď prvý deň sme si dali ponor na rozpotápanie , dováženie a ochutnanie morskej vody. Večer boli podávané varené slávky - miestna pochúťka.

Druhý deň sme potápali na neďalekom ostrovčeku Mrdulja. Trávou porastené dno sa mierne zvažovalo a postupne prešlo do terás s kolmými stenami, puklinami a bohatým stredomorským životom. Pri tomto ponore sme videli okrem rýb aj chobotnicu v skalnej pukline. Teplota vody boli na hladine okolo 22°C , termoklína bola v 12m a tam už teplota klesla na 17°C. Po hodinovej pauze sme na tejto lokalite urobili aj druhý ponor.

Ďalší deň boli ponory na lokalitách pri ostrove Šolta, loďou sme tam boli za 15 minút. Potápali sme na kolmej stene, ktorá začínala v 20m a končila v 50m, kde prechádzala do rovného dna. Na stene rástli červené koráli a rohovitky. Boli tam aj pozostatky lodných lán obrastené morskými hubami. V štrbine bola k videniu aj veľká langusta. Druhý ponor bol na vraku rybárskej lode Ribolovac. Vrak ležal na pravoboku v hĺbke 20m na rovnom piesčitom dne. Vrak je v zachovalom stave, iba drevená podlaha je miestami deravá. Večer sme sa vybrali na Vidovú Horu – najvyšší kopec ostrova Brač, fukoty jak na Sibíri.

Štvrtý deň sme potápali na stene pri Šolte a na ďalšej lokalite pri ostrove Šolta. Na tejto novej lokalite bolo dno terasovite usporiadané s malou stenou v ktorej boli veľká puklina , ktorá pojala 1-2 potápačov. Na ďalší deň sme si dali prestávku a vybrali sme sa slniť na najvychýrenejšiu pláž ostrova - Zlatni rat. Kto sa nechcel opekať na slnku, tak si s nami mohol vyšľapať na Vidovú horu – prevýšenie 780m, čiže celkom pekná 4-hodinová túra kolmo do neba.

Posledný deň sme potápali v jaskyni Špilja. Vstup do jaskyňe bol v hĺbke 3m a cez široké oči sa vstúpilo dovnútra, hĺbka v jaskyni bola 25m a po stranách klesala hlbšie. Bola to jaskyňa pre OWD – čiže bezpečná , bez možnosti zkalenia a zablúdenia. Druhý ponor bol na steny – k videniu bola zabudnutá rybárska sieť , ku koncu ponoru sme ucítili mierny prúd. Posledný ponor bol na známej lokalite Mrdulja.

Ponory v tejto časti Chorvátska hodnotím ako pekné a vydarené. Z hľadiska náročnosti vhodné pre začiatočníkov,ale aj pokročilí potápači by si tu tiež nenudili ... veď steny končili v hĺbkach okolo 50m.

Ďalšie dva dni sme venovali návštevám Národných parkov Krka a Plitvické jazerá . Po 8 dňoch sme boli opäť doma, veď po aktívnej dovolenke si treba aj oddýchnuť :-)

toť vsio kandy

bottom corner